order carisoprodol Garland buy soma online tangente da soma e tangente da diferença de dois arcos

tramadol is what kind of drug order tramadol online overnight can celexa and tramadol be taken together

brazil soma exchange buy soma online amwaj orchide resort soma bay

tramadol depakote interactions tramadol images tramadol hcl ultram 50 mg

manisa soma 300 yataklı hastane inşaatı generic soma operação de soma e subtração

RÓLUNK JOGI TEVÉKENYSÉGEINK SZEKTOROK KAPCSOLAT

+36 20 962 52 35

Facebook

Linkedin

Vállalati és üzleti jog

Széleskörű jogi szolgáltatásokat nyújtunk vállalkozásoknak, legyen szó cégalapításról vagy már létező cég egyéb jogi kérdéseinek és feladatainak ellátásról. Vállalatok összeolvadása és szétválása során kiterjed jogi tanácsadást nyújtunk. Piacfelügyeleti eljárások során jogi képviselet ellátását vállaljuk. Határokon átívelő kereskedelmi szerződések szerkesztését és átvilágítását is vállaljuk.

Versenyjog és fogyasztóvédelem

Irodánk egyik kifejezett szakterülete a versenyjog, mely szorosan összefügg a fogyasztóvédelemmel is. Irodánk összetett M&A szolgáltatásokat kínál, mely során végig segítjük ügyfeleinket az első ajánlattételtől az üzlet lezárultáig. A legújabb fogyasztóvédelmi szabályok számos kihívás elé állíthatják a vállalkozásokat kezdve a jótállási igényektől a reklámjogig, Irodán segít eligazodni a szabályok között és elkerülni az utóbbi időszakban kiugróan magas mértékűre nőtt fogyasztóvédelmi bírságokat.

Szerződések joga

Irodánknak sok éves gyakorlata van az öszetett, akár határokon átívelő, több nyelvű kereskedelmi és ingatlanokat érintő szerződések szerkesztésében. Egy hosszútávű vagy akár rövid távú nagyobb ellenértékkel rendelkező szerződés aláírásakor a legfontosabb szempont, hogy minden aláíró fél elégedett legyen. A szerződés megkötése felé vezető tárgyalások során adott tanácsinkkal ezt a célt kívánjuk elősegítni. Nem elfeledve azt sem, hogy számos esetben akár évekkel később is kialakulhatnak viták a teljesítést illetően, ennek mefelelően ügyfeleink érdekeit már a szerződés megkötésekor szem előtt tartjuk.

Szellemi alkotások joga és iparjogvédelem

Korunk innovatív társadalmában egyre nagyobb hangsúly kerül az iparjogvédelmi intézmények hatékony alkalmazására. Irodánk már az ötlet megszületésétől kezdve segíti az alkotókat az ipari titkaik megóvásában és maximális védelmének elérésében. Kimagasló tapasztalattal rendelkezünk a védjegyjog terén, de számos szabadalmi bejelntést is kezeltünk már.

Társasági jog

Sok éves tapasztalattal rendelkezünk minden cégjogi eljárást illetően, kezdve a cégalapítástól a törvényességi felügyeleti eljáráson át a fizetésképtelenségi eljárásig. Vállaljuk vállalatok peres és peren kívüli képviseletét.

Munkajog

Munkaügyi jogviták rendezése peres és peren kívüli eljárásban. Munkaszerződések és munkaügyi belső szabályzatok készítése, véleményezése. Munkaviszonnyal összefüggő jogi tanácsadás. Képviselet munkaviszonnyal összefüggő peres és nem peres ügyekben. Irodánk korábban és jelenleg is számos vállalat életét segíti munkajogi tanácsadással, iratszerkesztéssel. Munkaügyi vita esetén Irodánk elsősorban peren kívüli megegyezés felé tereli a feleket, ám ha ez nem sikerül ügyfeleink érdekét a bíróság előtt is magas minőségben képviseljük.

Compliance

A compliance a mai vállalati környezetben megjelent legújabb jogi szolgáltatás, melynek első és legfontosabb feladata a megelőzés. Irodánk átfogó jogi compliance szolgáltatást kínál, mely során kollégáink a cég összes jogi szempontból releváns dokmentumát átvilágítják, felmérik a potenciális vitás helyteteket, jogi problémákat és megoldási javasaltot tesznek ezekre.

Adatvédelem

Bár az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) már jó ideje velünk él Irodánkhoz napról-napra érkeznek ehhez kapcsolódó kérdések. Hosszútávó adatvédelmi szolgáltatásokat kínálunk, mely keretében átvlágítjuk az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést és szükség esetén javaslatokat teszünk, ezen felül adatvédelmi tisztviselői feladatot is képesek vagyunk hosszútávon ellátni.

Büntetőjog

Irodánk számos esetben ért el eredményt gazdasági büntetőjogot érintő eljárásokban, mind a sértetti, mind a gyanúsítotti oldal képviseletében. A büntetőeljárás alatt elsődleges fontosságúnak tartjuk az ügyfeleink hatékony és eredményes képviseletét.

Családjog

Irodánk sok éves tapasztalattal rendelkezik a családjog érzékeny kérdéseivel kapcsolatban, különös tekintettel a házasság intézményéhez kapcsolódó kérdések terén. Vállajuk házassági vagyonjogi szerződések elkészítését továbbá házassági bontóper során vagyonjogi egyezség elkészítését és peres képviseletet. ezen túl menően vállaljuk öröklési jogi kérdések megválaszolását, végrendelet, öröklési és eltartási szerződés készítését. Hagyatéki eljárásban és öröklési perben képviseletet nyújtunk.